اکسیژن ساز (۱)

بالشتهای طبی (۴)

بخور (۱)

پالس اکسیمتر (۱)

تب سنج (۲)

ترازو (۱)

تصفیه هوا (۱)

توالت فرنگی (۱)

رولیتر (۱)

عصا (۱)

فشار سنج (۲)

کیسه آبگرم (۱)

لامپ اینفرارد (۱)

ماساژور (۱)

واکر آلومینیومی (۱)

ویلچر حمام (۱)